İngilizce Kursu

Genel İngilizce programlarımız 11 kur ve her kur için 60 ders saati olarak planlanmış olup, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (The Common European Framework) dayalı bir eğitim sistemi içermektedir. “Öğrenen Özerkliği” ve “Kendini Değerlendirme” eğitim programımızın hedefidir. Genel İngilizce programımız, European Language Portfolio (Avrupa Dil Portfolyosu‘nda) tanımlanan A1-A2-B1-B2-C1-C2 dil seviyelerinin tamamını kapsar.

Dinleme, okuma, yazma, konuşma becerilerini geliştirip dilin doğru ve etkin kullanılabilmesi için planlanmıştır.
Günlük eğitimin ardından, öğrenmeye destek amacı ile kurumumuzun deneyimli öğretmenleri tarafından özenle hazırlanmış takviye materyallerin sunumu ile devam eder.

Günlük derslerin dışında eğitim destek hizmetlerimiz ile de konular pekiştirilip, kullanılabilir aktif bilgi haline getirilir

Ön Kayıt