Yaratıcılık ve Kişisel Motivasyon

Bu programda, katılımcıların hem kendi hem de ekip üyelerinin yaratıcılıklarının bilincine varmaları, yaratıcılıklarını kullanmadaki engelleri fark etmeleri; potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için kendi yeteneklerini deneme fırsatını bulmaları hedeflenmektedir.

Programda ayrıca, katılımcıların performansları açısından, kişisel motivasyonun anlamı ve önemini kavramaları, profesyonel amaçlarına ulaşabilmeleri için kendilerini ve ekiplerini doğru yöntemlerle motive edebilir ve yönlendirebilir hale gelmeleri ve bu yaklaşımını yaratıcılık becerileriyle bütünleştirmeleri hedeflenmektedir.

Ön Kayıt

Yaratıcılık ve Kişisel Motivasyon konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler, bu alanda kurumsal firmaların ilgili birim yöneticileri eğitime katılabilmektedir.