Temel Kişisel Gelişim

Kurum ve Firma çalışanlarına iş hayatlarında ve hatta günlük hayatlarında doğru ve etkili iletişim kurmak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylece motivasyonlarını geliştirerek daha başarılı ve mutlu bir birey ve çalışan olmaları hedeflenir.

Çalışanlarının gerek kurum içinde gerekse kurumu temsil ederken doğru ve etkili iletişim kurmasını bekleyen firmaların ve kamu kurumlarının çalışanları , yöneticileri ve firma ortakları katılabilir.
Eğitimin zengin içeriği her ölçekteki firma ve kuruma uygun olarak tasarlanmıştır.

Ön Kayıt

Temel Kişisel Gelişim konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler, bu alanda kurumsal firmaların ilgili birim yöneticileri eğitime katılabilmektedir.