Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj

Programın hedefi olarak genel başlıklar itibariyle profesyonel yaşamın gerektirdiği kişisel imaj ve önemi üzerinde durulurken, kişilerde ve dolayısıyla kuruluşlarda, nasıl göründükleri değil nasıl algılandıklarına dair bir gözlemin oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Bunun yanı sıra programdaki, görgü kuralları ve görüntü faktörleri ile özgüven ve duruşun gelişimi ile olumlu bir tutum yaratma konularına da değinilmektedir.

Programın içeriği ilk aşamada kişilerin iç dünyalarındaki denge ve tutarlılık, kişilik özelliklerinde kör noktaların keşfiyle başlamakta, sonrasında da iç dünyadaki coşku ve heyecanın dışa yansıyarak, karşı tarafta nasıl doğru bir izlenim oluşturduğu üzerinde durulmaktadır.

Ön Kayıt

Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler, bu alanda kurumsal firmaların ilgili birim yöneticileri eğitime katılabilmektedir.