Ekip Ruhu Oluşturma

Yoğun iş ortamı insan ilişkilerini ve aynı hedefe odaklanma becerisini zaman zaman güçleştirmekte. Oysa ki etkin rol paylaşımı yapabilen, birbirine güvenen, iletişebilen takımların üyeleri alt süreçlerde  daha etkin çalışabilmekte ve hedeflerine daha kolay ulaşabilmektedir.

Teori ve pratiği dengeli bir biçimde birleştirirken katılımcılara takım yetkinlikleri başlığı altında detayların aktarıldığı programda; takım ruhunu geliştirirken, aradaki iletişim kuvvetlendiren bireylerin ve çalışanlarda önemli oldukları hissinin yaratılmasına destek sağlayan yöneticilerin de birbirlerini farklı açılardan algılamaları ve “ekip” açısından her bireyin önemi üzerinde durulmaktadır.

Ön Kayıt

    Ekip Ruhu Oluşturma konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler, bu alanda kurumsal firmaların ilgili birim yöneticileri eğitime katılabilmektedir.