Karar Alma Teknikleri

Karar Alma Teknikleri

Programda; gerek iş yaşamlarında, gerekse özel yaşamlarında katılımcıların kullanmaları gerekli olabilecek karar vermeye ilişkin yöntemler ile muhtelif problemlerin çözümü için yararlı olabilecek yöntemlerin incelenerek, çeşitli çözüm yollarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde; benzer yöntemler ile organizasyon kapsamında da karar alma ve problem çözme sisteminin uyum içerisinde işler hale gelmesi hedeflenmektedir.

Kuruma özgü gerçekleştirilen programlarda, geliştirilen vak’a örnekleri üzerinde hareket adımları gözden geçirilecek ve kurumsal süreçlere katkısı gözden geçirilecektir.

Ön Kayıt

Kimler katılmalı

Karar Alma konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler, bu alanda kurumsal firmaların ilgili birim yöneticileri eğitime katılabilmektedir.

Eğitim süresi

Eğitim süresi katılımcıların ve eğitmenin uygun zaman dilimlerini belirlemeleri ile ve ilgili eğitim takviminin oluşması sonrasında duyurulmaktadır.

Lokasyon

Eğitimler Bakırköy, Mecidiyeköy ve Kadıköy’de gerçekleşmektedir.