Satış Yönetimi

Programda kişilere ve kuruluşlara, günümüzde satış ve pazarlama koşullarında, değişen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması için ürün hakimiyeti ve şirket temsilindeki başarı koşullarını benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Müşterinin karşılanmasından satışın kapatılmasına kadar geçen sürede marka satıcı olmak ve satış mesleğine bakış açısının önemi vurgulanmaktadır.

Program sonunda satış ekiplerinin etkili yönetimi ve müşterilerinize rekabet ortamında güvenilir ve tercih edilebilir bir marka olma anlayışının benimsetilmesi hedeflenmektedir.

Ön Kayıt

Kimler katılmalı

Satış Yönetimi konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler, bu alanda kurumsal firmaların ilgili birim yöneticileri eğitime katılabilmektedir.

Eğitim süresi

Eğitim süresi katılımcıların ve eğitmenin uygun zaman dilimlerini belirlemeleri ile ve ilgili eğitim takviminin oluşması sonrasında duyurulmaktadır.

Lokasyon

Eğitimler Bakırköy, Mecidiyeköy ve Kadıköy’de gerçekleşmektedir.