İnsan sahip olduklarının toplamı değil, henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.

Jean Paul Sartre